ข้อมูลทางเทคนิค

Model    Size  BTU

RZL-S-60  / RZS-S-60  60 x 75  x 10.5   9,000 – 12,000

RZL-M-70 / RZS-M-70  70 x 85  x 10.5   18,000

RZL-L-90  / RZS-L-90  90 x 85  x 10.5   24,000

RZL-X-125/ RZS-X-125  125 x 90  x 10.5   36,000 – 60,000