ความเข้าใจระหว่าง RZ4S และ RZ4L

  • 0

ความเข้าใจระหว่าง RZ4S และ RZ4L

ความเข้าใจระหว่าง RZ4S และ RZ4L

1.ข้อแตกต่าง ระหว่าง รุ่น S และรุ่น L คืออะไร

รุ่น S หรือ Standard

คือรุ่นที่ ใช้การระบายน้ำ ผ่านตาข่าย โดยทำการสร้างม่านน้ำเย็น (ในอ่างน้ำจะมีการใส่สารเคมี เพื่อลดแรงตึงผิวทำให้น้ำสามารถกระจายตัวทั่วแผ่นตาข่ายได้ดี) ทำให้มีประสิทธิภาพการลดความร้อนอากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อนได้ดี

จุดเด่นของรุ่น S : มีราคาประหยัด และเป็นหลักการพื้นฐานของการระบายความร้อนของอากาศ

ข้อจำกัดของรุ่น S : หากเจอสภาพพื้นที่มีมีความเอียง (เกิดอุปสรรคจากหน้างาน ที่อาจจะต้องติดเอียงไปกับชุด คอยล์ร้อน) หรือ พัดลมดูดระบายอากาศที่มีความแรงมาก จนทำให้เกิดแรงดูด ทำให้น้ำกระเด็นหลุดออกจากตาข่าย และลูกค้าไม่ต้องการให้เกิดน้ำกระเซ็นเลย เช่น การติดตั้งในคอยล์ร้อนในอาคาร หรือพื้นที่ที่มีคนทำงานด้านล่าง หรือใกล้เคียง รุ่น S จะไม่สามารถใช้ได้ ต้องเลือกใช้รุ่น L แทน

รุ่น L หรือ louvers

คือรุ่นที่ ใช้การระบายน้ำ ผ่านตาข่าย โดยทำการสร้างม่านน้ำเย็น ร่วมกับบานเกล็ดช่วยในการแผ่ความเย็น และลดการกระเซ็นของน้ำ   (ในอ่างน้ำจะมีการใส่สารเคมี เพื่อลดแรงตึงผิวทำให้น้ำสามารถกระจายตัวทั่วแผ่นตาข่ายได้ดี) ทำให้มีประสิทธิภาพการลดความร้อนอากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อนได้ดี

จุดเด่นของรุ่น L : ลดการกระเซ็นของน้ำได้ 99% หากต้องเจอสภาพหน้างานที่ติดตั้งเอียง หรือพัดลมดูดระบายอากาศมีความแรงมาก และวัสดุได้ชุบซิงค์ลดการกัดกร่อน ตามธรรมชาติและยืดอายุการเกิดสนิมเหล็กให้นานขึ้น เหมาะกับการติดตั้งใกล้ชายทะเลหรือนิคมอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดของรุ่น L : มีน้ำหนักมากกว่ารุ่น S เฉลี่ยประมาณ 2-3 กิโลกรัม ในแต่ละรุ่นที่ขนาดเท่าๆกัน

  1. การติดตั้ง ระหว่าง รุ่น S และรุ่น L ต่างกันไหม

ไม่แตกต่าง

  1. การรับประกัน ระหว่าง รุ่น S และรุ่น L ต่างกันไหม

ไม่แตกต่าง

  1. 4. อะไหล่ ระหว่าง รุ่น S และรุ่น L ต่างกันไหม

ไม่แตกต่างใช้ร่วมกันได้ ยกเว้นส่วนโครง body เท่านั้น

  1. มีอุปกรณ์เสริมการทำงานระหว่าง รุ่น S และรุ่น L ต่างกันไหม

เฉพาะรุ่น L จะมี Timer Relay Control หน่วงเวลาควบคุมการทำงานของปั๊ม และ Power Plug ที่สามารถหมุนดึงถอดได้ ทำให้การถอดสายไฟออกจากระบบสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น (แทนการขันน๊อตที่จุดเข้าสายไฟหลักของคอยล์ร้อน) *ดูได้จากเอกสาร spec ของ RZS และ RZL ที่แนบมาให้

手持身份证购买 手持照购买